Quintuple Alliance

Pětičlenná aliance byla pětistátková aliance Spojeného království, Ruské říše, Rakouské říše, Pruska a Francie, která vznikla po kongresu v Aix-la-Chapelle v roce 1818. Aliance se sešla na kongresu v Troppau v roce 1820, na kongresu v Laibachu v roce 1821 a na kongresu ve Veroně v roce 1822 a aliance podnikla reakční akce; Rakušané napadli Itálii, aby tam rozdrtili liberální povstání, zatímco Francie obnovila invazi absolutní vládu ve Španělsku. Aliance zanikla po smrti Alexandra I. v Rusku v roce 1825.

Doporučujeme:  Nominoe