Pietro Rossi

Pietro Rossi (1139-1160) byl milánský šlechtic.

Pietro Rossi se narodil do chamtivého rodu Rossi, který vládl milánskému vévodství, a zdědil mnoho negativních rysů. Byl znám jako chamtivec bohatství, který se rozveselil, a přestože rozuměl logistice a měl talent na počty, neměl žádné velitelské schopnosti ani rytířství. V roce 1160 byl Pietro Rossi zabit spolu se svými příbuznými Pucciem, milánským hrabětem a Matteem Cremosanem, když Francie dobyla Janov od tří guvernérů.

Doporučujeme:  Vypálení Lanarku