Pietro da Siena

Pietro de Siena († 1503) byl kapitán papežského státu.

Pietro de Siena se narodil v Sieně a byl bratrem Prospera da Sieny a Valentina da Sieny. Všichni tři sloužili papeži Alexandrovi VI. a rodu Borgiů jako stráže, veleli věžím, jejichž posádka utlačovala římský lid a způsobila, že město upadlo do rozkladu. Pietro byl známý jako zbabělec, který utekl při prvním náznaku potíží a jeho stráže zabily vrahy Ortensiu Orlandi, Valerii Viozzi a Nina Nastagia během dvou neúspěšných útoků na jeho úkryt římským odbojem. Ezio Auditore da Firenze zaútočil naposledy a použil šípovou smršť, aby zabil Sienu a všechny jeho muže, než vyhodil věž do povětří a opravil oblast.

Doporučujeme:  Gombe