Personalistická dělnická revoluční strana

Personalistická dělnická revoluční strana

Založena
8. srpna 1954

Rozpuštěna
1. listopadu 1963

Zakladatel (zakladatelé)
Ngo Dinh Diem

Ideologie
Křesťanská demokracieAntikomunismuvietnamský nacionalismus

Politická pozice
Pravicová

Personalistická dělnická revoluční strana, známá také jako Strana Can Lao, byla křesťanskodemokratická politická strana, která existovala v Jižním Vietnamu v letech 1954 až 1963. Stranu vedli předseda strany Ngo Dinh Diem a generální tajemník Ngo Dinh Nhu, jeho mladší bratr, a strana podporovala názory Třetí pozice. Strana Can Lao byla založena desetitisícovou Vietnamskou konfederací křesťanských dělníků a několika intelektuály a podporovala dělnická a farmářská družstva, odborářská práva pro průmyslové dělníky v Saigonu, spoluřízení národního průmyslu dělníky a kapitalisty, odmítnutí „materialistického“ liberalismu a komunismu a tradicionalismus. Strana byla založena na masových organizacích a tajných sítích a pomáhala Ngo Dinh Diemovi kontrolovat všechny politické aktivity v Jižním Vietnamu. Strana Can Lao byla zakázána a rozpuštěna po převratu v listopadu 1963 proti bratrům Ngo Dinhovým, kteří byli oba zavražděni.

Personalistická dělnická revoluční strana

Doporučujeme:  Populistická strana