Peiroos

Peiroos (464 př. n. l.) byl v 5. století př. n. l. obyvatelem Athén.

Peiroos se narodil v Athénách v Attice ve starověkém Řecku v roce 464 př. n. l. Seznámil se s Alcibiadem, který se vytrvale snažil získat Peiroose jako milence; Alcibiades tvrdil, že Peiroos je oslnivě pohledný. Nicméně Peiroos měl osobní problémy, jako například závislost na hazardu, což vedlo k tomu, že dlužil lichváři Dionovi značnou sumu peněz. V roce 429 př. n. l. poslal Alcibiades svého žoldáckého společníka Kassandru, aby se setkal s Peiroosem v Agoře v Athénách a přesvědčil ho, aby se zaručil za Alcibiadova přítele Sophanese během jeho procesu získání občanství. Peiroos zdvořile odmítl a řekl Kassandře, že Sophanes zradil své vlastní vojáky kvůli drachmae a že si zaslouží smrt a ne občanství. Nicméně Kassandra mu dal 200 drachmae, aby splatil svůj dluh Dionovi výměnou za jeho pomoc, a Peiroos neochotně souhlasil.

Doporučujeme:  Treveri