Pavel I.

Papež Pavel I. (700 – 28. června 767) byl papežem v letech 757 až 767, nástupcem papeže Štěpána II. a předcházejícím papeže Štěpána III. Byl posledním papežem římské kultury, neboť Štěpán III. byl Ital.

Paulus se narodil v roce 700 n. l. a v roce 757 byl vysvěcen na papeže. Pavel se přátelil s králem Franků, králem Langobardů a císařem Byzantské říše. Pavel vládl deset let až do své smrti v roce 767 n. l. a na jeho místo nastoupil papež Štěpán III.

Doporučujeme:  Praxiteles dobrotivý