Otto von Emmich

Otto von Emmich (4. srpna 1848 – 22. prosince 1915) byl generál pruské armády a císařské německé armády během francouzsko-pruské války a první světové války.

Otto von Emmich se narodil 4. srpna 1848 v Mindenu v Prusku a v roce 1866 vstoupil do pruské armády a sloužil ve francouzsko-pruské válce. V roce 1901 byl povýšen na generálmajora, v roce 1905 na generálporučíka a v roce 1909 na generála a bylo mu svěřeno velení X. armádního sboru v Hannoveru. Na začátku první světové války v roce 1914 mu bylo svěřeno velení nad armádou Mázy a zúčastnil se německé invaze do Belgie, během níž byl vyslán dobýt belgické pevnosti v Lutychu. Pevnosti vydržely devět dní, než se vzdaly, a po pádu města byl Emmich vrácen k velení sboru, bojoval v první bitvě na Marně. Později byl převelen na východní frontu, kde bojoval v Gorlice-Tarnowově ofenzívě. Zemřel na arteriosklerózu v roce 1915 ve věku 67 let.

Doporučujeme:  Ferdinand Rakouský-Este