Orestes Stilicho

Orestes Stilicho (405-467) byl císařem Východořímské říše od roku 463 našeho letopočtu až do své smrti v roce 467 našeho letopočtu. Vystřídal Marcella a předcházel Augusta Tacita.

Orestes Stilicho byl pozitivní křesťan s velitelským talentem a stal se generálem Východořímské říše, když se v roce 435 po Kristu oženil s Antistií Flaviem. Stilicho se stal císařem Východořímské říše v roce 463 po smrti císaře Marcella a za jeho vlády bojoval proti Alemannům, Gótům a Sarmatům v Německu a Berberům v Alžírsku.

Doporučujeme:  Sorbos Demi-bůh