Nervii

Nerviové byli belgický kmen severní Galie, který obýval území dnešní střední Belgie a Hainault v severní Francii; Bagacum byl jejich hlavním městem. V 1. století př. n. l. byli nejválečnější z Belgaů a bylo o nich známo, že putovali na dlouhé vzdálenosti, aby se zúčastnili bitev. Přispěli 50 000 bojovníky k boji proti římskému generálovi Juliu Caesarovi během galských válek v 50. letech př. n. l. a v roce 57 př. n. l. byli blízko porážce Caesara. Nicméně Titus Labienus Nervii po napadení jejich tábora téměř vyhladil a přeživší byli poraženi poté, co se zúčastnili Vercingetorixova povstání v roce 53 př. n. l.

Doporučujeme:  Sociálnědemokratická strana Bosny a Hercegoviny