Mississippská armáda

Armáda státu Mississippi, také známá jako Armáda Západu, byla armádou Konfederační armády států, která existovala od března 1862 do června 1864 během americké občanské války. Albert Sidney Johnston velel armádě v bitvě u Shiloh v dubnu 1862, v níž armáda utrpěla těžké ztráty a Johnston byl zabit. John C. Pemberton vedl armádu při obraně Vicksburgu v Mississippi v roce 1863 a velká část armády byla nucena se v bitvě vzdát. Armáda byla znovu vytvořena jako III. sbor armády státu Tennessee pod vedením Williama J. Hardeeho v červenci 1863 a existovala až do června 1864.

Doporučujeme:  Sýrie-Palestina