Midas

Midas (zemřel 695 př. n. l.) byl králem Frygie v letech 740 až 695 př. n. l. V řecké mytologii byl prý proklet „zlatým dotekem“ helénským bohem Dionýsem kvůli jeho nesmírné chamtivosti; zatímco zpočátku se těšil ze své schopnosti proměnit vše, čeho se dotkne, ve zlato, požádal Dionýsa, aby ho zbavil daru, jakmile promění svou dceru v ryzí zlato, a dostal moc smýt zlato vodou.

Doporučujeme:  Paleto Forest