Melus z Bari

Melus z Bari (zemřel 1020) byl lombardský šlechtic z Bari v Apulii, jehož povstání proti byzantským řeckým vládcům v jižní Itálii nakonec vedlo k normanskému dobytí Sicílie.

Melus z Bari se narodil v Bari v Apulii do šlechtické lombardské rodiny a v roce 1009 se vzbouřil proti svým řeckým pánům a dobyl Bari samotnou. V roce 1010 dobyl Ascoli a Tróju také, ale v roce 1011 byzantský generál Basil Mesardonites dobyl Bari zpět. Melus uprchl na dvůr prince Guaimara III. ze Salerna, zatímco jeho rodina byla zajata a odvezena do Konstantinopole. V roce 1016 odcestoval do svatyně sv. Michaela v Garganu, aby požádal o pomoc bojechtivé normanské poutníky, kteří navštěvovali svatyni svého patrona. V roce 1017 se k Melovi připojili normanští dobrodruzi u Capuy, motivováni žízní po boji a plenění. Byzantinci rozdrtili lombardsko-normanskou armádu v bitvě u Cannae v roce 1018, donutili Meluse uprchnout do papežských států a pak na dvůr císaře Svaté říše římské Jindřicha II. u Bambergu. Císař ho jmenoval titulárním vévodou z Apulie, ale Melus zemřel zlomený muž v roce 1020. Jeho syn Argyrus se později stal byzantským katechem Itálie.

Doporučujeme:  Jan z Procidy