Manyan Frygians

Manyan Phrygians byl fryžský kmen, který obýval Adrastea v době Trojské války. Manyan Phrygians obýval Adresteia, Practios a Skepsis, a oni válčili s Trojany z Hyrtacidae před mykénskou invazí v roce 1193 př. n. l.

Doporučujeme:  Generální kapitánství Chile