Malá kapitula svatého Jana

Malý kapitulní dům sv. Jana (anglicky St. Johns‘ Minor Chapter House) byl podnik z roku 1130 ve městě Acre, který započal existenci rytířů Hospitaller (Knights of Saint John).

Nemocniční rytíři svatého Jana vytvořili poměrně pokrokový řád. První kapitulní domy svatého Jana byly jen o málo více než útočiště pro poutníky, které založila zbožná skupina křesťanských rytířů při první křížové výpravě. V roce 1130 Benátská republika financovala vytvoření cechovního domu v Acre za 1000 ƒ a rytíři získali ve městě základnu.

Doporučujeme:  Tradicionalistický konzervatismus