Letard Thatcher

Letard Doškář (827-873) byl mercijský kapitán, který sloužil jako jeden z pobočníků Ealdormana Wigmunda z Cambridge během jeho vzpoury proti dánským vládcům Grantebru (Cambridge). V roce 873 byl zajat Jarlskonou Somou, když se pokoušel špehovat její jednotky poblíž Duroliponte, a pak byl vzat k výslechu. Pod pohrůžkou smrti ze strany Eivora a Sominých pobočníků, Letard prozradil, že Wigmund se uchýlil do kláštera na ostrově Ely, ale pak byl ubodán k smrti Sominým pobočníkem Galinnem, když křičel na ostatní; Galinn tvrdil, že to udělal, aby zabránil Letardovi „proklínat“ Dány, ale – ve skutečnosti – to udělal, aby zabránil Letardovi odhalit jeho spoluvinu na Wigmundově vzpouře. Birna poukázala na to, že křesťané nekladou kletby, což vzbudilo podezření o Galinnově loajalitě.

Doporučujeme:  Sobornost