Leopold I. Anhaltsko-Desavský

Leopold Maximilian Ascania, kníže anhaltsko-desavský (3. července 1676 – 7. dubna 1747), známý spíše jako Leopold von Anhalt-Dessau nebo Starý Dessauer, byl v letech 1693 až 1747 knížetem anhaltsko-desavským a polním maršálem pruské armády.

Ascania se narodil ve městě Dessau v Anhaltsko-Desavském knížectví do rodu Ascaniů, německé šlechtické rodiny. Byl synem Johanna Georga II. z Anhaltsko-Desavska, šlechtice věrného Pruskému království, a stal se generálem pruské armády Friedricha I. V roce 1704 se zúčastnil Velké polské války, vedl invazi do Saského kurfiřtství a v zimě obsadil Drážďany.

Doporučujeme:  Nájezd na Puerta La Libertad