Kyperské království

Kyperské království byl křižácký stát, který existoval na ostrově Kypru v letech 1192 až 1489. Jeho založení se datuje do roku 1191, kdy ostrov od řeckého vládce Douxe Isaakia z Kypru dobyl král Richard Lví srdce a ostrov prodal řádu templářů. Templáři měli na ostrově jen 14-20 mužů kvůli potřebě svých vojsk během třetí křížové výpravy, což vedlo k povstání místních Řeků v roce 1192. V zoufalství požádali templáři Richarda o pomoc a Richard se rozhodl dát ostrov Guyi de Lusignan. Rod Lusignanů vládl ostrovu téměř 300 let a po roce 1291 si nárokoval tituly jeruzalémského krále a po roce 1393 arménského krále. Během 14. století začalo království spadat pod vládu italských obchodníků z Janovské republiky a v roce 1372 byli Janované pozváni Eleonorou Aragonskou, královnou Kypru, aby se pomstili za vraždu svého manžela Petra I. z Kypru. Francouzští panovníci Janova vládli Kypru až do roku 1409, ale v roce 1426 mamlúkové z Egypta donutili kyperského krále Januse, aby se stal jejich vazalem. Zbývající panovníci zůstali vazaly jiných říší až do roku 1489, kdy královna Kateřina Cornaro prodala ostrov Benátské republice.

Doporučujeme:  Maurice Rose