Konzervativní strana Brazílie

Konzervativní strana Brazílie

Založena
1836

Rozvrácena
15. listopadu 1889

Ideologie
KonzervatismusKlasický liberalismMonarchismusFiskální konzervatismus

Politická pozice
Pravicová

Konzervativní strana Brazílie je konzervativní politická strana v Brazílii, která byla založena v roce 1836. Byla přímým ideologickým nástupcem Restorationistické strany, sdružující velké vlastníky půdy, bohaté obchodníky a vysoké vládní úředníky. Její politická síla byla soustředěna v severovýchodních provinciích, zatímco její soupeři, Liberální strana Brazílie, byli soustředěni na jihu. V roce 1868 se frakce progresivních konzervativců připojila k liberálům a oslabila jejich starou stranu a v roce 1889 byla jak Liberální, tak Konzervativní strana rozpuštěna, když bylo svrženo Brazilské císařství.

Konzervativní strana Brazílie

Doporučujeme:  Kirk A. Anderson