Kebalinos (filozof)

Kebalinos byl antický řecký filozof, který žil v 5. století př. n. l. V roce 426 př. n. l. se spolu s několika svými současníky zúčastnil sympozia v delfské svatyni, kde je jejich kolegové filozofové Titormos a Palaimon přesvědčili, aby se k nim připojili a protestovali za Sokratovo propuštění z vězení na příkaz Sókratova žoldnéřského spojence Kassandry.

Doporučujeme:  Moses Norris Jr.