Kassandr

Kassandr (350 př. n. l. – 297 př. n. l.) byl v letech 305 až 297 př. n. l. makedonským králem, nástupcem Alexandra IV.

Kassandr byl nejstarším synem Antipatera a byl vzděláván Aristotelem po boku Alexandra Velikého, Hefaestiona, Ptolemaia a Lýsimacha v Lyceu v Makedonii. Po Alexandrově smrti v roce 323 př. n. l. se stal jedním z diadochů, kteří se zapojili do násilných „pohřebních her“, nechali Alexandra IV. z Makedonie, Roxanu a Alexandrova nemanželského syna Herakla z Makedonie popravit a obnovili Théby jako urážku zesnulého krále. Kassandr vládl Makedonii v letech 317 až 297 př. n. l., obnovil mír a prosperitu království a zároveň založil a obnovil města jako Théby, Soluň (pojmenovanou po jeho manželce Thessalonike z Makedonie) a Kassandreia. Zemřel na mdloby v roce 297 př. n. l. a jeho království bylo dobyto Antigonidy nedlouho po jeho smrti, protože jeho synové se zapojili do násilné války o nástupnictví, která zanechala Makedonii slabou.

Doporučujeme:  Třetí křížová výprava