Karelský front

Karelský front byla armádní skupina sovětské Rudé armády, která existovala od srpna 1941 do 1945. Strana byla založena poté, co byl během Pokračovací války s Finskem Sovětský severní front rozdělen na Karelský front a Leningradský front a Valerian A. Frolov vedl frontu až do roku 1944. Fronta během války ovládla velkou část Finska a vítězství fronty v Petsamo-Kirkenesově ofenzívě bylo první velkou bitvou v Arktidě v historii. Fronta byla rozpuštěna po kapitulaci nacistického Německa v květnu 1945.

Doporučujeme:  Obléhání Alama