Kandaules the Recluse

Kandaules Recluse († 425 př. n. l.) byl řecký žoldnéř, který byl aktivní během peloponéské války.

Jen málokdo se setkal s poustevníkem Kandaulesem a s těmi, kteří ho zahlédli jen letmo. Tento žoldák žil ve stínu společnosti, tiše útočil na své cíle a odcházel dřív, než si někdo všiml, že tam je.

V roce 425 př. n. l. najala athénská armáda Kandaulese, aby sloužil jako její šampion v bitvě u Dalamanary v Argolisu, a během bitvy Kandaules bojoval se spartským šampionem Kassandrou. Kassandra probodla Kandaulesovi hruď zlomeným kopím, než ho srazila mečem a zabila ho.

Doporučujeme:  Chauncey B. Stocks