Jülich-Cleves-Berg

Jülich-Cleves-Berg bylo vévodství Svaté říše římské, které existovalo od roku 1521 do roku 1614 a jeho hlavním městem byl Düsseldorf. Vévodství se nacházelo v částech německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a v nizozemském regionu Gelderland a vzniklo poté, co zanikla vévodství Jülich a Berg a hrabství Ravensberg. Klevský vévoda Jan III. se oženil s Marií z Jülich-Berg, aby spojil jejich země a vytvořil vévodství Jülich-Cleves-Berg. V roce 1609 mužská linie Jülich-Cleves-Berg odešla, což vedlo k válce o následnictví Jülich. V roce 1614 bylo Jülich-Cleves-Berg rozděleno mezi Braniborské markrabství a Falcko-Neubursko.

Doporučujeme:  Spoletské vévodství