Jan II. z Trebizondu

Trebizondský (1262 – 16. srpna 1297) byl v letech 1280 až 1284 (nástupce Jiřího a předcházející Theodory) a v letech 1285 až 1297 (nástupce Theodory a předcházející Alexios II.).

Jan Komnenus se narodil v roce 1262 jako syn Manuela I. z Byzance. Na trůn nastoupil po sesazení Jiřího z Trebizondu v roce 1280 a Jan odmítl žádost Michaela VIII. z Byzance o ukončení užívání byzantského královského titulu, který si jeho rod Komnenů nárokoval od založení Trebizondského císařství v roce 1204. Po vzpouře v Trebizondu Jan nakonec souhlasil s tím, že se vzdá královského titulu výměnou za to, že ho Michael uzná za „Despota z Trebizondu“. V roce 1282 Jan bránil Trebizond proti králi Davidu VI. Narinovi z Imereti a Jan pak čelil vzpourám svého nevlastního bratra Jiřího a jeho nevlastní sestry Theodory. Theodora sesadila Jana v roce 1284, ale o rok později byl na trůn navrácen. Zemřel v Limnii v roce 1297.

Doporučujeme:  Bitva u řeky Silarius