House of Life

Dům života byla provizorní klinika v troskách starého chrámu v Siwě v Egyptě, která byla založena a provozována léčitelem Rabiášem během 1. století př. n. l. Byla založena pro léčbu obyvatel vesnice a Rabiáš platil nomarchovi za výsadu moci využívat chrámové pozemky. Nicméně faraón Ptolemaios XIII. nechal své vojáky zabavit její zdravotnické potřeby jako „poctu“ pro královskou armádu a vyhnal ji i její pacienty z chrámu; v roce 48 př. n. l. se medjay Bayek vrátil do Siwy a vyklidil chrám od vojáků, což Rabiášovi umožnilo znovu otevřít její kliniku.

Doporučujeme:  Petisis Pourem