Hathor

Hathor byla hlavní bohyní ve staroegyptském náboženství Kemetismu, sloužila jako nebeské božstvo, matka nebo choť Hora a boha slunce Ra a matka faraónů. Jako „oko Ra“ chránila Ra před jeho nepřáteli a také reprezentovala hudbu, tanec, radost, lásku, sexualitu a mateřskou péči, zatímco pomáhala zesnulým duším v jejich přechodu do posmrtného života. Po konci Nového království Egypta byla stále více zastíněna Isis, ale byla uctívána až do zániku Kemetismu v prvních stoletích našeho letopočtu.

Doporučujeme:  Max Hoffmann