Gnaeus Cornelius Scipio Calvus

Gnaeus Cornelius Scipio Calvus (257 př. n. l. – 211 př. n. l.) byl římský generál a státník, který v roce 222 př. n. l. působil jako konzul.

Gnaeus Cornelius Scipio Calvus byl synem Lucia Cornelia Scipia a starším bratrem Publia Cornelia Scipia. Sloužil jako konzul v roce 222 př. n. l. a bojoval v Hispánii během druhé punské války, vyhrál bitvu u Cissy v roce 218 př. n. l. a bitvu u Dertosy v roce 215 př. n. l. Bohužel Gnaeus a Publius byli oba zabiti v bitvě u Horního Baetisu v roce 211 př. n. l.

Doporučujeme:  Riggs Station