Ghupa

Ghupa (111 př. n. l.) byl Egypťan, který v 1. století př. n. l. pracoval jako informátor pro Harkufa v Saisu.

Ghupa se narodil v roce 111 př. n. l. v Ptolemaiovském Egyptě a zplodil Mahareta, který se oženil s Taharqou, nejmocnějším mužem v regionu, a měl s ním syna Kawaba. Kolem roku 49 př. n. l. se stal informátorem Harkufa a pomáhal mu při pátrání po identitě „Scaraba“, člena řádu Antiků, který utlačoval region. Než se mohl hlásit Harkufovi, byl na příkaz Scaraba unesen Ptolemaiovými vojáky a byl málem ubit k smrti, měl vyříznutý jazyk a byl vyhozen do ulic, kde byl Taharqou zachráněn. V roce 48 př. n. l. pronikl do tábora Pyrrhos, kde zjistil, že Scarab posílá vojáky do Letopolisu, kde měl Taharqa základnu. Byl však zajat, zbit a uvržen do klece. Zachránil ho medža Bayek a později z toho vyvodil, že jeho zeť byl „Scarab“, i když kvůli neschopnosti mluvit nebyl schopen odhalit Taharqovu identitu své rodině ani Bayekovi. Poté, co byl Taharqa zavražděn Bayekem v chrámu Horus, Ghupa své dceři potvrdil, že Taharqa byl „Scarab“ a že byl zodpovědný za vyříznutí jeho jazyka. Bayek požádal Ghupu a Maharet, aby zajistili, že Kawab nevyroste a nepůjde ve stopách svého otce, ale po deset let bude Kawab posedlý pomstou smrti svého otce zabitím Bayeka.

Doporučujeme:  Syrus I. Perský