Gepids

Gepidové byli konfederací pobaltských domorodců úzce spřízněných s Góty. Jejich hlavním městem byl Domus Dulcis Domus (Domov sladký domov) v Tribu Gepidae v Pobaltí v období Římské republiky. Gepidové byli dobyti Germánií ve 100. letech př. n. l., ale povstali s emigrací Němců na západ kvůli vpádu Hunů do Ruska a dokázali porazit Huny v bitvě u Nedaa v koalici mezi ostatními germánskými kmeny. Během šestého století dobyli Lombardi království Gepidů v Pannonii a jejich zbytky dobyli Avaři.

Doporučujeme:  Německá 3. pěší divize