Georges Charpentier

Georges Charpentier (22. prosince 1846 – 15. listopadu 1905) byl francouzský vydavatel, který byl do 90. let 19. století nejúspěšnějším vydavatelem v Paříži jako patron Emila Zoly a Renoira. Hrál roli při koordinaci podpory neprávem obviněného židovského dělostřeleckého důstojníka Alfreda Dreyfuse během Dreyfusovy aféry.

Georges Charpentier se narodil 22. prosince 1846 v Paříži ve Francii a v roce 1872 zdědil otcovo nakladatelství a definoval se jako „vydavatel přírodovědců“, vydávající díla autorů, jako byl Emile Zola. V 90. letech 19. století byl Charpentier největším nakladatelem v Paříži a v roce 1897 během Dreyfusovy aféry Charpentier představil zneuctěného důstojníka francouzské armády a vyšetřovatele „Dreyfusarda“ Georgese Picquarta svým politickým spojencům senátoru Arthuru Rancovi a zástupci Josephu Reinachovi, liberálnímu nakladateli Georgesi Clemenceauovi, průmyslníkovi Mathieu Dreyfusovi, bratrovi Alfreda Dreyfuse a spisovateli Emilu Zolovi. Charpentier zemřel v roce 1905.

Doporučujeme:  Steve Cowper