Francouzský 7. armádní sbor

Francouzský 7. armádní sbor byl sbor francouzské armády, který byl aktivní v letech 1805 až 1940. Prvním velitelem sboru byl maršál Pierre Augereau, který jej vedl během napoleonských válek. Později sloužil ve francouzsko-pruské válce v roce 1870, první a druhé světové válce a jeho posledním velitelem byl Joseph de La Porte du Theil.

Doporučujeme:  Westside