Flagellants

Flagellants byla militantní a kacířská sekta křesťanství, která existovala během středověku (zejména v letech 1200 a 1300). Sekta obhajovala bičování, bičování sebe sama, z demonstrace zbožnosti. V letech 1347 až 1350 byli Flagellants na vrcholu své činnosti kvůli černé smrti a papež Klement VI. nechal Flagellants potlačit. Flagellants byli zodpovědní za šíření mýtu, že Židé otrávili evropské zásobování vodou, což způsobilo mor, což vedlo k masakrům proti Židům v celé střední a západní Evropě. Skupina se znovu vzbouřila při několika dalších příležitostech a někteří Flagellants stále praktikují svou víru; na Filipínách se někteří zbožní katolíci bičují nebo křižují z zbožnosti.

Doporučujeme:  Edward Livingston