Ernst Johann I. z Courlandu

Ernst Johann I. z Courlandu (1752-) byl od roku 1793 kuronským velkovévodou a nástupcem Petra I. z Courlandu.

Ernst Johann byl považován za čestného člověka, který se řídil politikou pravdy, a byl to sybarit; člověk oddaný luxusu a potěšení. V očích historiků to byl chudý vládce, jeho krajané žili pod hrozbou ruské, pruské, rakouské, švédské nebo polské invaze.

Doporučujeme:  Wood Hite