Elam

Elam byla přediránská civilizace, která existovala od roku 2700 do roku 539 př. n. l. a Susa sloužila jako její hlavní město. Elamité obývali íránskou náhorní plošinu, než se přestěhovali do nížin Khuzestánu, a přežili četné nájezdníky, včetně Akkadské říše, Babylonie a Asyrské říše. V roce 540 př. n. l. dobyli Súsu Achaimenové Peršané a Elam se stal součástí Perské říše. Elamité se stali předky Lurů.

Doporučujeme:  Kurt von der Chevallerie