Ekumenický patriarcha Eutychios

Ekumenický patriarcha Eutychios (512 – 11. dubna 582) byl konstantinopolským ekumenickým patriarchou v letech 552 až 565, nástupcem ekumenického patriarchy Minase a před ekumenickým patriarchou Ioannesem III. a v letech 577 až 582 nástupcem Ioannese III. a před ekumenickým patriarchou Ioannesem IV.

Eutychios se stal ekumenickým patriarchou Konstantinopole po smrti ekumenického patriarchy Minase v roce 552 a v roce 562 vysvětil nový kostel Hagia Sophia. Nicméně v roce 564 se přel s císařem Justiniánem, který prohlásil, že tělo Ježíše Krista na Zemi je neúplatné a nepodléhá žádné bolesti. Na hostině byl Eutychius zatčen a uvržen do vyhnanství, ale v roce 577 Justiniánův syn Justin II. z Byzance souhlasil, že vyslyší požadavky konstantinopolského lidu na Eutychiův návrat po smrti Ioannese. Eutychios byl patriarchou až do své smrti v roce 582.

Doporučujeme:  Hunt O. Keeze