Edward Montagu, 1. hrabě ze Sandwiche

Edward Montagu se narodil 27. července 1625 jako syn sira Sidneyho Montagua. V červnu 1643 vychoval pěší pluk, aby bojoval za parlament během anglických občanských válek, a v roce 1645 vstoupil do Dolní sněmovny jako politik. Montagu sloužil Oliveru Cromwellovi věrně a v roce 1656 byl odměněn hodností generála na moři; nicméně v roce 1660 změnil svou loajalitu k anglickému králi Karlu II. poté, co byla v anglické restauraci obnovena moc rodu Stuartovců a Montagu byl jmenován admirálem. Přestože bojoval u vítězství v bitvě u Lowestoftu, byl kritizován za porážku u Vagenu a vyřazen ze služby. Montagu byl vyslán jako velvyslanec do Španělska, ale k námořní kariéře se vrátil v roce 1672, kdy byl znovu jmenován do námořního velení. Montagu, který se stavěl proti válkám se Spojenými provinciemi, předpověděl vlastní smrt a rozloučil se se svými přáteli před odjezdem na moře a jeho loď Royal James byla napadena nizozemskými dělovými loděmi v bitvě u Solebay. Montagu byl v bitvě zabit a identifikován byl pouze podle oblečení.

Doporučujeme:  Toghon Temur