Dzungars

Džúngarové v boji s Číňany

Džúngarové byli konfederací Oiratů, která vznikla na počátku 17. století, aby se postavila proti Altan Chánovi z Chalkhy a Mongolům. Džúngarové vytvořili Džúngarský chanát, který existoval v letech 1634 až 1758, kdy dynastie Čching a ruské impérium dobyly chanát. V roce 2010 se 15 520 lidí přihlásilo k Džúngarským (Ooldovským) předkům v Mongolsku a Kalmykové k potomkům Džúngarů.

Doporučujeme:  Alžběta I.