Decimus Norbanus Bubulcus

Decimus Norbanus Bubulcus (zemřel 395 př. n. l.) byl volský generál během římsko-volských válek. V roce 395 př. n. l. vedl Drzé býky ve snaze prolomit římské obléhání Antia, ale byl poražen a zabit v bitvě.

Doporučujeme:  Aethelhelm z Wiltshire