Chevauxlegers

Chevauxlégers byly všestranné lehké jezdecké oddíly, které byly poprvé zaměstnány Francií na konci 15. a začátku 16. století. Chevauxlégers měli kratší kopí a menší zbroj než četníci, a Rakušané a další německé státy si ponechali své vlastní chevauxlégerské pluky. Během napoleonských válek byli Chevauxlégers jedni z nejmocnějších jezdeckých oddílů v Evropě, když sloužili v Reichsarmee, ale zbabělí nebo bezohlední vůdci mohli (a byli) vybíráni protekcionářstvím, klientelismem a osobní politikou, nechávajíce na vojácích, aby zachránili svůj pluk a jeho velitele před smrtí nebo ponížením.

Doporučujeme:  Steinnborg