Chaba Harpakrut

Chaba Harpakrut (72 př. n. l.) byl vůdce egyptských povstalců, který v 1. století př. n. l. sloužil jako zástupce velitele povstaleckého vůdce Faijúmů Uer-mu Ah. V roce 48 př. n. l. se vůdce Faijúmů Khenut a medžaj Bayek (o němž Chaba slyšel, že je šílencem v bojích u arény Krokodilopolis) obrátili na povstalce s žádostí o pomoc a poté, co zachránili Uer-mu, povstalci souhlasili, že jim pomohou zaútočit na pevnost Boubastos v bitvě u Faijúmu.

Doporučujeme:  120 dní Sodomy