Carl Gustaf Rehnskiold

Přestože byl Rehnskiold cholerický a podrážděný, byl statečným vojákem, který byl nadřazeným generálem se zálibou v boji. V souvislosti se švédským Karlem XII. byl nazýván „Parmenionem severního Alexandra“, protože byl jeho blízkým zástupcem a sloužil v úspěšném tažení v letech 1701-03 proti Polsko-Litvě. Rehnskiold byl zajat Rusy v roce 1708 v bitvě u Poltavy a deset let byl vězněn, když byl propuštěn ze zajetí jako válečný zajatec.

Doporučujeme:  Nathan F. Dixon II.