Burghred z Mercie

Burghred z Mercie (* 830) byl králem Mercie v letech 852 až 874, nástupcem Beorhtwulfa z Mercie a před Ceolwulfem II.

Burghred z Mercie se narodil v roce 830 a není jasné, zda byl příbuzný se svým předchůdcem Beorhtwulfem z Mercie. V roce 852 se stal králem Mercie a v roce 853 se k němu připojil Aethelwulf z Wessexu v podmanění Velšanů. Nicméně v roce 865 čelil silnějšímu protivníkovi: Velké pohanské armádě. Vikingové z Jorviku porazili Východní Anglii a Northumbrii a zatlačili do Mercie a po porážce při obléhání Nottinghamu v roce 868 byl donucen vzdát se Dánům. Bylo mu umožněno udržet si trůn, ale byl donucen umožnit Dánům obsadit všechny hlavní pevnosti Mercie a umožnit novým dánským osadníkům zabrat si území, která se jim líbí. Nicméně jižní Mercie byla stále pod saskou kontrolou a Burghred pokračoval v podporování odporu proti Dánům.V roce 874 byl vyhnán ze svého království, když Vikingové vyplenili jeho hlavní město Tamworth. Po Burghredovi nastoupil Ceolwulf II. z Mercie, protože Ceolwulf slíbil věrnost Vikingům. Burghred uprchl do Říma, a když zemřel, byl pohřben v kostele Santa Maria.

Doporučujeme:  Donal Henry