Benátky

Benátky, známé v italštině jako Benátky, jsou město v severovýchodní Itálii a hlavní město regionu Veneto. Město se rozkládá na skupině 118 malých ostrovů, které se nacházejí v Benátské laguně. Dne 25. března 421 byl ve městě vysvěcen první kostel a 25. březen je považován za datum založení města. V roce 697 byla založena Benátská republika, jejímž prvním dóžem byl Paolo Lucio Anafesto. Město, přezdívané „Serenissima“ („nejklidnější“), „Královna Jadranu“, „Město mostů“ a „Město kanálů“, bylo za obchodní republiky významnou finanční a námořní mocností a prosperovalo během středověku a renesančních období. Od 13. do 17. století byly Benátky známé pro své obchody s hedvábím, obilím, kořením a uměním, ale jejich obchodní impérium bylo zničeno osmanskou expanzí a samotné Benátky byly dobyty Francií v roce 1797 během francouzských revolučních válek. V roce 1815 bylo na Vídeňském kongresu rozhodnuto, že Benátky budou postoupeny Rakouskému císařství a teprve v roce 1866 se Benátky připojily ke sjednocené Itálii po rakousko-pruské válce. Od roku 2016 byly Benátky hodnoceny jako nejkrásnější město světa, proslulé svými kanály, gondolami, mosty, slavnostmi (a maskami, které je doprovázely) a středověkou architekturou. V roce 2014 měly Benátky 264 579 obyvatel.

Doporučujeme:  John Chard