Az-Zahir Ghazi

Al-Malik az-Zahir Ghazi (1172-1216) byl třetím Saladinovým synem a byl legitimním dědicem Ayyubidské říše. V roce 1186, ve věku 15 let, se stal guvernérem Aleppa a Mosulu a postavil se na stranu Al-Azize a Al-Adila proti svému bratrovi Al-Afdalovi v nástupnické válce po smrti jeho otce. Jeho území zahrnovala Sýrii a Mezopotámii.

Doporučujeme:  Aonghus Mor