Argos

Argos je město v Řecku, které dříve existovalo jako městský stát. Díky své poloze na úrodné pláni se stalo jedním z prvních mykénských osídlení a na expanzi Argotu dohlížel v 7. století př. n. l. vládce Pheidon. Bylo neutrálním a neúčinným spojencem Atén během bojů mezi Aténami a Spartou v 5. století př. n. l. a bylo demokracií po většinu klasického období, pouze s krátkou přestávkou mezi lety 418 a 416 př. n. l. V roce 146 př. n. l. byl Argos po pádu Achajské ligy dobyt Římem a Argos zůstal nepřetržitě obydlenou osadou po tisíce let. V roce 2011 měl Argos 22 209 obyvatel.

Doporučujeme:  Passaic