Anlaf z Heimiliborgu

Anlaf z Heimiliborgu (830-880) byl králem Heimiliborgu v letech 874 až 880. Do Anglie dorazil jako součást Velké pohanské armády a po dobytí města Merciany v roce 874 se stal pánem Northamptonu. V roce 878 se spojil s Bedeborgem a Ledeborgem proti Veidrborgu a v roce 880 byl nucen vypořádat se s invazí krále Alfréda Velikého z Wessexu poté, co se postavil na stranu Bedeborgu proti anglosaským nájezdníkům. V roce 880 přišel o své hlavní město při obléhání Západními Sasy a poté vedl armádu na jih s cílem získat město zpět. Byl však přiveden do bitvy u Kelmarše a v následném střetnutí byl zabit saským jezdcem.

Doporučujeme:  Mark White (Texas)