Almiš Chazbek

Almiš Chazbek (776-) byl za Bulharska někdejším hrabětem ze Szekesfehervaru v Uhrách.

Almiš Chazbek se narodil v roce 776 do rodu Chazbeků, dynastie Tengri Avars. Pod Bulharskem zdědil hrabství Szekesfehervar, čímž získal vyložený titul; z tohoto důvodu byl zasnouben s Anastasií Galbaio, ale v březnu 793 přišel o své pozemky. Vévoda Giovanni Benátský kvůli tomu zrušil zasnoubení.

Doporučujeme:  Komej