Aaron

Áron (1575 př. n. l.-1452 př. n. l.) byl veleknězem Izraele v letech 1491 př. n. l. až 1452 př. n. l., před Eleazarem. Byl synem Amrama a Jochebeda a bratrem Miriam a Mojžíše.

Áron byl synem Amrama a Jochebeda a bratrem Miriam a Mojžíše a se svým bratrem se poprvé setkal v roce 1531 př. n. l., kdy Mojžíšovi – který byl adoptován jako egyptský princ – byla ukázána jeho rodná rodina. Během Exodu Áron fungoval jako Mojžíšův pomocník a před faraónem Ramessem II. proměnil svůj prut v hada, aby dokázal Boží podporu Izraelitům. Poté, co byl postaven Tabernákl, Áron se stal prvním veleknězem Izraele a Jozue se stal Mojžíšovým novým pomocníkem. Áron byl vyprovokován, aby udělal zlaté tele poté, co byl k tomu donucen Dathanem a nevěřícími mezi židovskými uprchlíky, ale byl zachráněn před smrtí po Mojžíšově přímluvě. Stejně jako Mojžíšovi, Áronovi nebylo umožněno vstoupit do země zaslíbené kvůli jejich společné netrpělivosti s jejich 40 lety putování a Áron zemřel poblíž Kadeše v roce 1452 př. n. l.

Doporučujeme:  William Walter Phelps