Williamsovi

Williams je anglické patronymické příjmení odvozené z anglického mužského křestního jména William, které je samo odvozeno z germánského mužského křestního jména Willahelm, z germánských prvků wil, „will“ a helm, „helmet“ nebo „protection“.[4][5][6]

Doporučujeme:  Barry Dowden