Prentiss Pagett-Goggins

Lady Prentiss Pagett-Gogginsová byla čarodějnice. Její portrét byl uvnitř bradavického zámku.[1]

Portrét Prentisse Pagetta-Gogginse byl kdysi umístěn v domě, který vyhořel někdy před rokem 1909. Poté byla přemístěna na bradavický zámek, ale kvůli své přílišné tendenci poroučet lidem a dožadovat se, aby jí přinesli nějaký čaj, byla ukryta do žaláře.[1]

Před Halloweenem v roce 2009 byla pozvána na 517. večírek smrti sira Nicholase de Mimsy-Porpingtona. Když skupina studentů přišla do žalářů hledat mapu pro svůj úkol z Dějin magie, odpověděla, když se jich na ni jeden z nich zeptal. Požádala je, aby ji přestěhovali zpět na Velké schodiště, s čímž sir Nicholas souhlasil, protože ani ona nebyla jeho oblíbenkyní. Po návratu řekla, že její staří sousedé mluvili o mapě, ale během bitvy o Bradavice byli přestěhováni. Popsala místo, kam byl jeden z nich přestěhován, které bylo studentem identifikováno jako Tajemná komnata. Se svými sousedy, jmenovitě Basilem Aureliem III. a Haroldem, se znovu setkala poté, co je studenti našli a vrátili na původní místo.[1]

Doporučujeme:  Zkontrolováno! (Obchodní karta)